Çelik Çatı Su İzolasyonu

Çelik Çatı Su İzolasyonu: Yapılan bilimsel çalışmalarda binalarda kullanılan su yalıtım malzemeleri araştırılarak, ne tür su yalıtımı malzemelerinin uygulandığı ve bina toplam maliyetinde yerinin ne olduğu tespit edilmiştir.

Su yalıtım malzemeleri çeşitliliği oldukça fazladır. Su yalıtım malzemelerini işlevlerine göre gruplandırmak mümkündür. Bu gruplar yüzeysel ve yapısal su yalıtım malzemeleri şeklinde ifade edilebilmektedir. Yüzeysel su yalıtım amacıyla kullanılan su yalıtım malzemeleri; sürme ve serme tip şeklinde çelik çatı su izolasyonu malzemeleri olarak 2 grupta irdelenebilmektedir. Sürme tipi su yalıtım malzemeleri sahada, uygun karıştırıcılar ile karıştırılarak hazırlanmaktadır. Bu malzemeler uygulanacak yüzeye doğrudan püskürtülerek veya mala, rulo veya fırça ile sürülerek uygulanabilmektedir.

Serme tipi yalıtım malzemelerinin kullanımında ise astar atılan yüzeylere şalümo tekniği yapıştırılarak uygulanır. Serme tip olarak nitelendirilen malzemeler bitümlü, plastik ve kauçuktan imal edilmiş su yalıtım örtüleri şeklindedir Yatay ve düşey yüzeylere kolaylıkla uygulanabilen ekonomik olarak değerlendirilen su yalıtım malzemeleridir.