Çelik Çatı Isı Yalıtımı

Çelik Çatı Isı Yalıtımı: Binaların kullanım ömrünü ve dayanıklılığını etkileyen etmenler arasında su göz ardı edilemeyecek. Kadar önemli etkenler arasında yer almaktadır. Binaları toprak ile temas noktasındaki kısımlarından sızan sular binanın yük taşıyıcı elemanlarını aşıma uğratarak yük taşıma kapasitelerini azaltmaktadır.

Bu aşınma zamanla meydana gelebilecek herhangi bir sarsıntı veya depremde binalarda çatlak ve kırılmaların oluşmasına neden olmaktadır. Ülkemiz yağışlı bir iklime sahip olması ve deprem kuşağında yer alması, özellikle çelik çatı ısı yalıtımı konusunu gündeme getirmektedir.

Çatı genel olarak ısınan hava yükselir mantığıyla en çok ısı kaybının olduğu bölgenin yanında binayı şemsiye gibi sulardan koruyan özelliğe sahiptir. Doğru yapılan ve iyi tasarlanan bir projede çatı su yalıtımına yer verilmezse bu proje bu proje büyük bir hüsranla sonuçlanacak bina kullanıcı refahını olumsuz yönde etkileyecektir.

Çatı yalıtımın düzenli ve proje dahilinde yapılmaması çatıdan binanın içine kadar su sızmasına. Ev eşyalarının ve tavanın zarar görmesine neden olacak veya bina taşıyıcılarında aşınmaya neden olarak telafisi mümkün olmayan kötü sonuçlar doğuracaktır. Yapılan çalışmalar neticesinde su yalıtım uygulamasının bina toplam maliyet içerisindeki oranın yaklaşık olarak %5 olduğu belirlenmiştir.